Проблем с конструктора на потребителите ;х - Форум
Петък, 2017-06-23, 1:21 PM
Главна Регистрация ЧЗВ (FAQ) Вход
Добе дошли, Гост · RSS
[ Ново съобщение · Членове · Правила на форума · Търси · RSS ]
Страница 1 от 11
Форум » УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ » Общи въпроси » Проблем с конструктора на потребителите ;х
Проблем с конструктора на потребителите ;х
UniversaLДата: Неделя, 2013-12-08, 11:49 AM | Message # 1
Сержант
Група: Потребители
Съобщения: 25
Награди: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Ето го и следният проблем изписва ми грешка след като въведа този код тук
Code
<html lang="ru">
<head>
<title>Профил на потребителя</title>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/_st/my.css" />
</head>
<body>
$GLOBAL_AHEADER$
<div id="side-left">
$GLOBAL_CLEFTER$
</div>
<div id="side-right">
$GLOBAL_DRIGHTER$
</div>
<div id="side-center">
<div class="vid-mater">
<div class="info-block-title"><div style="padding:2px;float:left;margin-left:35px;font-weight:bold;">saint777</div></div>
   
<div class="vid-mater-center">
<script type="text/javascript">if (window.name.length>2){window.resizeTo(750,420);}</script>
<style type="text/css">.udtb {text-align:left;padding:3px;} .udtlb {clear:left;float:left;width:150px;}</style>

<div style="position:relative;float:right;text-align:center;"><?if($_AVATAR$)?>$_AVATAR$<?else?>/design/no_ava.png<br /><br /><?endif?>
<?if($UNET_ID$)?><div style="padding-bottom:4px;"><img alt="" style="vertical-align:-4px;" border="0" src="http://s68.ucoz.net/img/ma/uid.gif"> <a href="$UNET_PROFILE_URL$" target="_blank"><b>uID профиль</b></a></div><?endif?>
<?if($_CHANGE_DETAILS_URL$)?>[ <a href="$_CHANGE_DETAILS_URL$">Промени детайлите на потребителя</a> ]<?endif?>
<?if($_PM_READ_URL$)?><div style="padding-top:4px;" id="userPMread">[ <a href="$_PM_READ_URL$">Прочетете ЛС (<b>$UNREAD_PM$</b>)</a> ]</div><?endif?>
<?if($_PM_SEND_URL$)?><div style="padding-top:4px;" id="userPMread">[ <a href="$_PM_SEND_URL$" title="Изпратете лично съобщение">Изпратете ЛС</a> ]</div><?endif?>
</div>
<div id="block1" class="udtb"><div class="udtlb">Потребител:</div> <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="prompt('Адрес на потребителския профил','$_PROFILE_URL$')"><b>$_USERNAME$</b></a> <?if($MODER_PANEL$)?>[id: <b>$_USER_ID$</b>]<?endif?> <?if($_RANK_NAME$)?><span title="Ранг: $_RANK$">$_RANK_ICON$</span> [ $_RANK_NAME$ ]<?endif?></div>
<?if($_BANNED_TILL$)?>
<?if($_BANNED_TILL$="1")?><div id="blockBanned" style="text-align:center;padding:3px;"><b style="color:red;">Активността е блокирана завинаги!</b></div><?else?><div id="blockBanned" style="text-align:center;padding:3px;">Активността е блокирана до $_BANNED_TILL$</div><?endif?>
<?endif?>
<div id="block2" class="udtb"><div class="udtlb">Група:</div>
<?if($MODER_PANEL$)?>
$MODER_PANEL$
<?else?>
  $_GROUP_NAME$ <?if($_GROUP_ICON$)?>$_GROUP_ICON$<?endif?>
<?endif?>
</div>

<?if($AWARDS_READ_URL$ || $_REP_READ_URL$)?>
<div id="block25" class="udtb"><div class="udtlb">Възнаграждения:</div> <?if($AWARDS_READ_URL$)?><a href="$AWARDS_READ_URL$" title="Список наград">Награды (<b>$AWARDS$</b>)</a> <?if($AWARDS_DO_URL$)?>[<a href="$AWARDS_DO_URL$">+</a>]<?endif?><?endif?><?if($_REP_READ_URL$)?><?if($AWARDS_READ_URL$)?>   <?endif?><a title="Смотреть историю репутации" class="repHistory" href="$_REP_READ_URL$">Репутация (<b>$_REPUTATION$</b>)</a><?if($_REP_DO_URL$)?> [<a href="$_REP_DO_URL$">±</a>]<?endif?><?endif?></div>
<?endif?>

<?if($_BAN_READ_URL$)?>
<div id="block3" class="udtb"><div class="udtlb">Порицания:</div> <a class="banPercent" title="Смотреть историю замечаний" href="$_BAN_READ_URL$">$_BAN_PERCENT$%</a> <?if($_BAN_DO_URL$)?>  <a href="$_BAN_DO_URL$"><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" title="Изменить уровень замечаний" src="http://s68.ucoz.net/img/fr/wm.gif" width="10" height="9" /></a><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" src="http://s68.ucoz.net/img/fr/w$_BAN_RATING$.gif" width="49" height="9" /><a href="$_BAN_DO_URL$"><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" title="Изменить уровень замечаний" src="http://s68.ucoz.net/img/fr/wp.gif" width="10" height="9" /></a><?endif?></div>
<?endif?>
<?if($_NAME$)?>
<div id="block5" class="udtb"><div class="udtlb">Име:</div> $_NAME$ <?if($_GENDER_NAME$)?>[ $_GENDER_NAME$ ]<?endif?></div>
<?endif?>
<?if($_STATUS$)?>
<div id="block6" class="udtb"><div class="udtlb">Статус:</div> $_STATUS$</div>
<?endif?>
<?if($MODER_PANEL$)?>
<div id="block7" class="udtb"><div class="udtlb">Регистрационно IP:</div> <a href="http://www.ripe.net/perl/whois?$_IP_ADDRESS$" target="_blank">$_IP_ADDRESS$</a></div>
<?endif?>
<?if($_REG_TIME$)?>
<div id="block8" class="udtb"><div class="udtlb">Дата на регистрация:</div> $_REG_TIME$</div>
<?endif?>
<?if($_LOG_TIME$)?>
<div id="block9" class="udtb"><div class="udtlb">Дата на влизане:</div> $_LOG_TIME$</div>
<?endif?>
<?if($_BIRTHDAY$)?>
<div id="block10" class="udtb"><div class="udtlb">Дата на раждане:</div>$_BIRTHDAY$ [ <b>$_AGE$</b> $_ZODIAC$ ]</div>
<?endif?>
<div id="block11" class="udtb"><div class="udtlb">E-mail:</div>
<?if($_IS_OWN_PROFILE$)?>$_EMAIL$
<?if($_EMAIL_IS_HIDDEN$)?><span style="font-size:7pt">(Електронната поща е скрита)</span><?endif?>
<?else?>
<?if($MODER_PANEL$)?><a href="mailto:$_EMAIL$">$_EMAIL$</a>
<?if($_EMAIL_IS_HIDDEN$)?><span style="font-size:7pt">(Електронната поща е скрита)</span><?endif?>
<?if(!$_EMAIL_IS_VERIFIED$)?><span style="color:red;" title="Not verified e-mail">*</span><?endif?>
<?else?>
<?if($_SEND_EMAIL_URL$)?><a href="$_SEND_EMAIL_URL$">Напиши писмо до потребителя</a>
<?else?>$_EMAIL$
<?endif?>
<?endif?>
<?endif?>
<?if($_EMAIL_VERIFICATION_URL$)?>[ <b><a href="$_EMAIL_VERIFICATION_URL$"><span style="color:red">Потвърдедете електронната поща</span></a></b> ]<?endif?></div>
<?if($_WWW$)?>
<div id="block12" class="udtb"><div class="udtlb">Сайт:</div> $_WWW$</div>
<?endif?>
<?if($_ICQ$)?>
<div id="block13" class="udtb"><div class="udtlb">ICQ:</div> $_ICQ$</div>
<?endif?>
<?if($_AOL$)?>
<div id="block14" class="udtb"><div class="udtlb">AOL:</div> $_AOL$</div>
<?endif?>
<?if($_MSN$)?>
<div id="block15" class="udtb"><div class="udtlb">MSN:</div> $_MSN$</div>
<?endif?>
<?if($_YAHOO$)?>
<div id="block16" class="udtb"><div class="udtlb">Yahoo:</div> $_YAHOO$</div>
<?endif?>
<?if($_PHONE$)?>
<div id="block26" class="udtb"><div class="udtlb">Телефон:</div>$_PHONE$
<?if($_IS_OWN_PROFILE$ || $MODER_PANEL$)?>
<?if($_PHONE_IS_HIDDEN$)?><span style="font-size:7pt">(Телефонният номер е скрит)</span><?endif?>
<?endif?>
</div>
<?endif?>
<?if($_COUNTRY$)?>
<div id="block18" class="udtb"><div class="udtlb"><?if($UNET_ID$)?>Местонахождение<?else?>Страна<?endif?>:</div> $_COUNTRY$</div>
<?endif?>
<?if($_STATE$)?>
<div id="block19" class="udtb"><div class="udtlb">Щат:</div> $_STATE$</div>
<?endif?>
<?if($_CITY$)?>
<div id="block20" class="udtb"><div class="udtlb">Град:</div> $_CITY$</div>
<?endif?>
<?if($_SIGNATURE$)?>
<div id="block21" class="udtb"><div class="udtlb">Подпис:</div> $_SIGNATURE$</div>
<?endif?>
<?if($_IS_ACTIVITY$)?>
<div id="block25" class="udtb"><hr></div><div id="block22" class="udtb" style="text-align:center">
<?if($_COM_ENTRIES$)?> | <a href="$_COM_ACTIVITY_URL$" target="_blank">коментари(<b>$_COM_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_FORUM_ENTRIES$)?> | <a href="$_FORUM_ACTIVITY_URL$" target="_blank">форум(<b>$_FORUM_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_BLOG_ENTRIES$)?> | <a href="$_BLOG_ACTIVITY_URL$" target="_blank">блог(<b>$_BLOG_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_LOAD_ENTRIES$)?> | <a href="$_LOAD_ACTIVITY_URL$" target="_blank">файлове(<b>$_LOAD_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>

<?endif?>
<?if($USERS_LIST_URL$)?>
<hr /><form method="post" action="/index" name="fuser" style="margin:0px"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" id="usch"><tr><td align="center"><input type="button" class="allUsersBtn" style="width:150px;" onclick="window.location.href='/index/15-1'" value="Списък на потребителите" /> <input type="text" class="uSearchFl" name="user" style="width:240px;text-align:center;" size="20" value="Вход на потребителя" onclick="if (this.value=='Вход на потребителя'){this.value='';}" maxlength="25" /> <input type="submit" class="uSearchFlSbm" style="width:150px;" value="Намери потребител" /></td></tr></table><input type="hidden" name="a" value="15" /></form>
<?endif?>
</div></div>
</div>

$GLOBAL_BFOOTER$
</body>
</html>

Изписва ми, че $COUNTER$ кода е използван повече от веднъж.

Моля помогнете ми :/

Благодаря за отделеното внимание !
Поздрави Г.Т.
 
GemДата: Неделя, 2013-12-08, 12:06 PM | Message # 2
Запознатa с oVo
Група: Администратори
Съобщения: 522
Награди: 20
Репутация: 17
Статус: Offline
в този шаблон кода липсва но най-вероятно $COUNTER$ е използван на две места в сайта (погледни в страничените блокове и във футъра) и затова ти дава такава грешка. Махни го от едното място.

Gem Design Studio
best.ovo.bg Най-добрите сайтове в OVO
help.ovo.bg Уроци, шаблони и скриптове за OVO
 
UniversaLДата: Неделя, 2013-12-08, 1:44 PM | Message # 3
Сержант
Група: Потребители
Съобщения: 25
Награди: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Под страничните блокове имаш в предвид ( Контейнерите ) ?
А футъра какво е ? ;хх
 
GemДата: Неделя, 2013-12-08, 2:04 PM | Message # 4
Запознатa с oVo
Група: Администратори
Съобщения: 522
Награди: 20
Репутация: 17
Статус: Offline
да, странични блокове наричам контейнерите, футър - дoлната част на сайта

Gem Design Studio
best.ovo.bg Най-добрите сайтове в OVO
help.ovo.bg Уроци, шаблони и скриптове за OVO
 
Форум » УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ » Общи въпроси » Проблем с конструктора на потребителите ;х
Страница 1 от 11
Търси:

Направете безплатен уеб сайт с oVo